top of page

סקס בחלומות (מאת יוסי דותן)

חלום משקף את עולמו הפנימי של החולם באמצעות משמעותם הסמלית של עניינים מהמציאות. חלום על ילד למשל, מסמל יצירה במציאות. הריון מסמל הבשלה של רעיון, בסופה ייוולד אל המציאות עניין חדש. ליצירה חדשה במציאות יכולים להיות אינספור ביטויים, עסק חדש או יוזמה חדשה בעסק קיים, מיזם חדש, יצירה אמנותית או כל עניין חדש שיש בו כדי להוסיף ולשנות דבר מה במציאות. גם לחלומות העוסקים בסקס משמעות סמלית, החלום אינו מתאר את המעשה כפי שהוא נתפס במציאות, אלה משקף עבור החולם רעיונות שעברו בראשו לפני שנחלם החלום. רעיונות הם עניין משמעותי, הם יכולים לקבוע נתיבי חיים. מעשים במציאות מבטאים ללא הרף רעיונות לפיהם אנו פועלים. החלום משקף רעיונות שמוטב שיעשו מבחירה ולא מהשפעה חיצונית, כפייה או מחשבה של אין ברירה.

סקס בחלום בין גבר לאישה מבטא אפשרות שיתכן הריון שהוא שלב הבשלת הרעיון ולידה שהיא ביטוי להגשמתו של הרעיון במציאות. בעניין זה יכול החולם לבחור אם אכן הוא מעוניין שרעיון שעבר בראשו יתגשם במציאות חייו או אולי לא.

סקס בין שנים שהם מאותו מין, מבטא מצב בו העלאת הרעיון והעיסוק בו יכולים להיות מהנים, אולם אין זה רעיון שיכול להתגשם במציאות משום שלא יתכנו הריון ולידה. גם בעניין זה יכול החולם לבחור אם עניינו בהנאה שבעיסוק ברעיונות או אולי רצונו שרעיונותיו יתגשמו במציאות.

אונס בחלום מסמל כפייה של רעיון כעניין שמנחה את אופן הפעולה, מצב בו החולם אינו יכול לעשות את מעשיו לפי דרכו שלו.

סקס בחלום יסמל רעיון, לפעמים לא ברור כיצד לקשר חלום מסוג זה אל רעיון עליו חשבנו במציאות בכדי שנוכל לבחור בו אם להיות שלמים איתו או לשנותו.

החלום מסייע לחולם ליצור קישור אל רעיון במציאות באמצעות סימנים שונים, למשל דמויות מוכרות יסמלו עניין מוכר שקשור ברעיון עליו מדבר החלום. אנשים לא מוכרים המשתתפים בחלום יכוונו להתבונן ברעיונות שלא היו מוכרים קודם במציאות. דמויות של מפורסמים המופיעים בחלומות סקס יכוונו להתבונן ברעיונות במציאות שיש בהם עניין להיות מוכר וידוע בפני רבים. סקס סוער יעיד על רעיון מאוד מלהיב במציאות, סקס נעדר פורקן יכוון אל העובדה כי הרעיון עדיין לא הופרה, לא נעשתה בו בחירה ולא נלקחה האחריות להגשים אותו במציאות.מאת יוסי דותן

114 צפיות

Коментарі


bottom of page